Cập Nhật Liên Quan Đến Chỗ An Vị Từ Ngày 14/1/2023

Kể từ Chúa Nhật 14/1/2023, chỗ an vị tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang được bán với giá mới: $2,500/chỗ cộng với chi phí bảng đồng theo thời giá.

1. Thời hạn hợp đồng chỗ an vị: Vô thời hạn

2. Điều kiện:
– Không được quyền bán chỗ đã mua cho người khác
– Không được hoàn tiền lại sau khi đã mua chỗ
– Không được cử hành bất cứ nghi thức tôn giáo nào ngoài nghi thức Công giáo

Mọi thắc mắc xin quý vị liên hệ trực tiếp với cha Tuyên úy trung tâm để được giải đáp. Chúc Cộng đoàn bình an, yêu thương hiệp nhất trong Chúa Kitô Cứu Thế

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *