CẢM ƠN VỀ VIỆC ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH OVERSEAS MISSION CỦA TGP MELBOURNE

Chân thành cảm ơn ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp cho Quỹ Truyền giáo nước ngoài của TGP Melbourne với tổng số tiền là $3,020. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *