CẢM ƠN VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

Chân thành cảm ơn từng cá nhân và các đoàn thể đã hy sinh góp sức cho việc tổ chức Phụng vụ Tuần Thánh. Tạ ơn Chúa, nhờ sự hy sinh quảng đại của quý vị đã giúp cho Cộng đoàn có một Tuần Thánh thật tốt lành thánh thiện. Nguyện xin Chúa Phục Sinh trả công bội hậu cho quý vị và ban cho quý vị thật nhiều bình an của Chúa Phục Sinh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *