Cảm ơn về việc làm đèn Giáng Sinh & Thiếu Nhi Thánh Thể cảm ơn

Cảm ơn về việc làm đèn Giáng Sinh

Chân thành cảm ơn các hội đoàn, xóm giáo, ca đoàn, cá nhân trang trí đèn Giáng Sinh. Nếu không có sự hợp tác vui vẻ nhiệt tình cộng với sự hy sinh của quý ông bà anh chị em, thì khuôn viên Trung tâm của chúng ta không thể đẹp như vậy được. Xin tạ ơn Chúa và hết lòng cảm ơn quý ông bà anh chị em.

===================

Thiếu Nhi Thánh Thể cảm ơn 

Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha Tuyên úy Cộng đoàn, Ban Thường Vụ, quý ban ngành đoàn thể, xóm giáo và các cá nhân đã quảng đại ủng hộ TNTT Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện chúng con qua việc mua vé số giúp chúng con gây quỹ đi Đại hội Nắng Hồng tại Perth 2024. Kết quả gây quỹ là $32,000,0 thật hơn cả sự mong đợi. Nếu không có sự ủng hộ của quý vị chúng con không thể có được kết quả như vậy. Lòng quảng đại, và tình yêu thương của quý vị thật đáng trân trọng và ghi nhận. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nguyện xin Anh Cả Giêsu Thánh Thể thưởng công bội hậu trên quý vị.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *