CẢM ƠN VỀ VIỆC BẦU CỬ CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN

Chân thành cảm ơn ông bà anh chị em đã tham gia bầu cử. Sự hiện diện và quan tâm của quý vị rất đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn các vị ứng viên đã quảng đại thiện chí dấn thân phục vụ Cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn Ban Trật Tự đã sẵn lòng cộng tác với Ban Bầu Cử để việc bầu cử của Cộng đoàn diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt cảm ơn các bác, anh chị em trong Ban Bầu Cử đã rất hy sinh trong nhiều ngày tháng qua cho công việc bầu cử được diễn tiến tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho sự hy sinh và lòng quảng đại của tất cả quý vị.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *