Cảm ơn về ngày chiếu phim “Bóng Quá Khứ” tại hội trường cha San

Cộng đoàn chúng ta đã có một buổi chiếu phim thành công mang lại những giá trị văn hóa tinh thần cho người xem. Để có được sự thành công đó, không thể quên cảm ơn anh chị em đã chung tay góp sức trong việc tổ chức chiếu phim “Bóng Quá Khứ”. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho sự hy sinh của anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *