Cám ơn sau Working Bees 26/8/2023

Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã hưởng ứng tham gia tích cực trong ngày Tổng Vệ Sinh tại Trung tâm vào Thứ Bảy 26/8/2023. Hy vọng chúng ta khá hài lòng về về việc chuẩn bị tâm hồn cả bên trong lẫn bên ngoài để đón mừng Đại Lễ Thánh Tôma Thiện, bổn mạng Cộng đoàn. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh bổn mạng chúc lành và ở cùng quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *