Cảm ơn sau ngày Working Bees 17/12/22

Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã hưởng ứng tham gia tích cực trong ngày Tổng Vệ Sinh tại Trung Tâm vừa qua. Hy vọng chúng ta khá hài lòng về về việc chuẩn bị tâm hồn cả bên trong lẫn bên ngoài để đón mừng kỷ niệm ngày Con Chúa Nhập Thể. Nguyện xin Chúa, là Đấng Emmanuel luôn chúc lành và ở cùng quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *