Cảm ơn sau Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV

Chân thành cảm ơn tất cả các ban ngành, đoàn thể, xóm giáo, thiếu nhi, giới trẻ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đã chung tay góp sức, góp công, góp của, tham gia tích cực trong suốt thời gian chuẩn bị Đại Hội, và trong suốt những ngày Đại Hội vừa qua. Hy vọng chúng ta ít nhiều cũng đã lãnh nhận được hồng ân ngang qua Đại Hội. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang chúc lành và ở cùng quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *