CẢM ƠN HỘI ÂN NHÂN DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Cha Tuyên Úy và Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện cám ơn anh chị em trong Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế đã hy sinh với tình thân trong Cộng đoàn đã gây quỹ cho Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện với số tiền là $3,662. Và Cộng đoàn cũng cám ơn sự ủng hộ của anh chị em giáo dân trong Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.