Cám ơn hai Cha Tuyên Úy – Thơ Dân Nam

Cha Tuyển Cha Trường

Con là một người không tên tuổi,

Vì chiến tranh, trôi nổi Bắc vào Nam.

Khi buông gươm, bỏ súng, tan hàng!

Không muốn chết con tìm đường đến Úc,

Con hy vọng sẽ có ngày hết Cộng (sản)

Mọi người đi sẽ về lại Quê Hương

***

Thời gian qua, không chạy mà nhanh

Đầu đen đã trở thành đầu bạc

Thân tro bụi không có gì nối tiếc…

Chỉ rất buồn, không giúp ićh cho đời!

Khi có tiền thì cứ đi chơi

Lời Chúa dậy, nghe mà để đó

Lợi cho mình thì không từ bỏ

Không nghĩ rằng “đi chỉ có tay không”

***

Cha nói đều an ủi vô cùng

Đầu bạc là một Triều thiên vinh dự

Con hy vọng sống thêm nhiều năm nữa

Cám ơn hai Cha, Con xin ơn Chúa

Hai Cha đi đâu, mọi sự bình an

26/03/2020 Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *