Cảm ơn chương trình Thánh Ca Giáng Sinh “Ngôi Lời Giáng Thế V”

Nếu không có sự hợp tác vui vẻ nhiệt tình cộng với sự hy sinh của quý anh chị em, cùng với sự hưởng tích cực của cả cộng đoàn, thì buổi Thánh ca Ngôi Lời Giáng Thế V đã không thể diễn ra cách thuận lợi và tốt đẹp như vậy. Xin tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *