Cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang chân thành cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế đã không quản ngại đường xá xa xôi đến với Cộng đoàn và mang cho Cộng đoàn những món ăn tinh thần cho Mùa Chay Thánh năm nay. Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ cha trong đời hiến dâng và phục vụ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *