CẢM ƠN CHA PHANXICÔ NGUYỄN HỮU TRÍ

Chân thành cảm ơn cha Phanxicô Nguyễn Hữu Trí đã thay mặt Cha Tuyên úy dâng lễ phục vụ Cộng đoàn trong tuần qua. Cảm ơn cha đã luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi Cộng đoàn cần đến cha. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho cha dồi dào sức khỏe và bình an.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.