Cảm ơn các ban ngành đoàn thể phục vụ cho Tam Nhật Thánh 2023

Tam Nhật Thánh vừa qua đã diễn ra thật tốt đẹp và suôn sẻ. Đó là nhờ biết bao công sức hy sinh phục vụ và chuẩn bị của các ban ngành đoàn thể, cũng như sự hiện diện đông đảo của quý ông bà anh chị em. Xin tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em rất nhiều.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *