CẢM NGHĨ CỦA TÔI VỀ ĐÊM CA NGUYỆN “BÊN MẸ CA VANG” – THƠ DÂN NAM

Đêm ca nguyện thật hay, ý nghĩa
Khi ra về không thể nào quên
Hát hay, múa đẹp, dâng lên
Trong đời có Mẹ ở bên sợ gì

***

Đang suy nghĩ, chợt nghe, chợt thấy
Đoàn người lên, trong giấy tay cầm
Sống gần Mẹ: tôi không nhầm
Bài chọn ý nghĩa bao gồm đêm nay
Ơn Mẹ ban xuống nơi đây
Ba, bốn, thế hệ, tràn đầy bình an

***
Khi ra về lại còn thưởng thức
Ly chè ngon, ấm bụng, lên xe
Những gì mắt thấy, tai nghe
Lưu trong tâm, óc, trẻ già khó quên

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *