CẦU NGUYỆN TAIZE, THỨ TƯ TUẦN THÁNH 31/3/2021 LÚC 8.00PM

Cầu Nguyện – Thánh Ca Taize sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào lúc 8.00pm Thứ Tư Tuần Thánh ngày 31/3/2021. Cầu Nguyện – Thánh Ca Taize, bắt nguồn từ truyền thống Pháp, trong những năm gần đây Cộng đoàn chúng ta vẫn thường tổ chức vào tối Thứ Tư Tuần Thánh hàng năm nhằm giúp cho Cộng đoàn lắng đọng tâm hồn và đi sâu hơn trong mối tương quan thiết thân với Thiên Chúa trước biến cố Thương khó và Phục sinh của Đức Kitô. Kinh mời Cộng đoàn đến tham dự.

CẦU NGUYỆN TAIZE

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
31/3/2021 lúc 8.00pm

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173

Kính mời quý Cộng đoàn tham dự

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *