Buổi họp và học hỏi liên quan đến Bảo Vệ Trẻ Em, 7.30pm Thứ Ba 10/10/2023

Theo sự chỉ định cấp bách từ Tòa Tổng Giám Mục Melbourne về việc học hỏi liên quan đến Bảo Vệ Trẻ Em, kính mời các vị đại diện các hội đoàn và xóm giáo (ít nhất 2 vị đại diện có mặt) tham dự buổi họp và học hỏi về Bảo Vệ Trẻ Em vào lúc 7.30pm Thứ Ba 10/10/2023 tại hội trường Thánh Anphongsô.

Mục đích cùng nhau gầy dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang trở thành một nơi thánh thiêng, bình an và an toàn cho mọi người, đặc biệt các trẻ em. Lưu ý, vì đây là buổi họp rất quan trọng nên không thể vắng mặt bất cứ hội đoàn hay xóm giáo nào. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban thật nhiều bình an và hạnh phúc cho ông bà anh chị em. 

Feel-Safe-and-Be-Safe-At-Our-Church_A3_2021-01-21-034550
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *