CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO MICAE HY

Cha Tuyên úy, các hội đoàn và giáo dân xin mừng lễ và cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của các thành viên xóm giáo tràn đầy tinh thần tử đạo của thánh bổn mạng mà sống chứng tá và phục vụ Thầy Chí Thánh Giêsu giữa cuộc sống hôm nay.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.