Bổ nhiệm Cha Tuyên úy Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Cha John Hodgson – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Tuấn Anh làm thành viên (tuyên úy) của điểm mục vụ truyền giáo của tỉnh dòng tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Cha Tuyên úy Giuse Đỗ Tuấn Anh sẽ chính thức về Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện vào Thứ Năm 1/2/2024. Xin ông bà anh chị em em chào đón, cầu nguyện và cùng làm việc với cha Giuse trong lòng mến của những người con cái Chúa. Chân thành cám ơn ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *