Bầu Cử Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang nhiệm kỳ 2023-2025

– Ngày giờ bầu cử: Chúa Nhật 2/4/2023 lúc 2.00pm
– Địa điểm bầu cử: Trong nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Cử tri (Người đi bầu)
Mỗi một nóc gia/một địa chỉ, chỉ được một người đại diện đi bầu.
*Lưu ý:
– Phải là người đang sinh hoạt trong Cộng đoàn, như thường xuyên đi lễ tại Trung tâm hoặc đang tham gia các hội đoàn, xóm giáo của Trung tâm
– Phải là người từ 18 tuổi trở lên
– Phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh cử tri bắt đầu từ Thứ Bảy 11/2/2023 đến hết Chúa Nhật 26/03/2023

Ứng viên (Người được bầu)
Gồm các thành phần:
– Mọi thành viên Ban Thường Vụ đương thời tự động là ứng viên
– Các ứng viên do các hội đoàn và xóm giáo đề cử (không quá 3 ứng viên trong cùng hội đoàn hoặc xóm giáo)
– Ứng viên tự do, bao gồm:
+ Ứng viên tự ra ứng cử
+ Ứng viên do người khác đề cử nhưng phải có sự đồng ý của ứng viên do mình đề cử 
*Lưu ý: Ứng viên tự do và ứng viên do hội đoàn, xóm giáo đề cử phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh ứng viên bắt đầu từ Thứ Bảy 11/2/2023 đến hết Chúa Nhật 19/3/2023.

Để biết thêm chi tiết, xin xem bản Thể Lệ Bầu Cử trên bảng thông tin tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hoặc trên website Cộng đoàn: https://trungtamthanhmaulavang.org.au/

Nhờ lời chuyển cầu Thánh Mẫu La Vang và Thánh Tôma Thiện, nguyện xin Thiên Chúa soi sáng và chúc lành việc bầu cử của Cộng đoàn chúng ta, ngõ hầu tất cả mọi việc chúng ta làm vì sáng danh Chúa và mưu cầu ích lợi cho Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *