BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TGP MELBOURNE

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne sẽ có bầu cử cho Ban Điều Hành niên khóa mới. Vậy Ban Điều Hành Cộng Đồng cũng như Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện mời gọi anh chị em ra ứng cử để góp sức phục vụ Cộng Đồng. Điều kiện độ tuổi từ 25 đến 70 tuổi. Việc ghi danh, xin ông bà anh chị em liên lạc với anh Phát qua số điện thoại: 0432 777 500, hạn chót ghi danh: Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *