Bánh Chưng & Dưa Món Ăn Tết

**Updated: Bánh chưng & Dưa món đã hết. Chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em gần xa ủng hộ Cộng đoàn.

Ban Bánh Chưng sẽ bắt đầu giao bánh vào Chúa Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba (4, 5, 6/2/24) từ 5.00pm đến 9.00pm, giá $28/bánh. Ngoài ra Ban Bánh Chưng có bán dưa món với giá $15/2 hộp, kính mời Cộng đoàn ủng hộ. Để thuận tiện cho việc giao bánh chưng và dưa món, xin ông bà anh chị em liên lạc với chị Kim Trang: 0403 184 537 hoặc chị Thu: 0403 488 196

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *