BAN VƯỜN TƯỢC

Mời gọi ông bà anh chị em tham gia vào Ban Vườn Tược, cùng giúp cho quang cảnh Trung tâm khang trang và xanh tươi hơn, đặc biệt việc chăm sóc và tưới cây xanh trong mùa hè nắng nóng năm nay. Xin liên lạc anh Tình: 0402 653 416

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *