Ban Vệ Sinh Và Ban Ẩm Thực Thông Báo

Để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV, Ban Vệ Sinh tha thiết kêu gọi quý anh chị em giúp một tay vào việc dọn vệ sinh trong và sau đại hội. Xin ghi danh sau các Thánh Lễ cuối tuần, hoặc liên hệ anh Hiền 0430 517 167. Chân thành cảm ơn.

Để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV, Ban Ẩm Thực tha thiết mời gọi quý anh chị em cộng tác trong việc sắp xếp, phân phối và phụ giúp mọi chuyện trong nhà bếp. Xin ghi danh sau các Thánh Lễ Chúa Nhật, hoặc liên hệ chị Điểm 0421 213 219 hoặc anh Hiền 0430 517 167. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *