Bán Tượng Ảnh Giảm Giá 30%

Để có thêm phòng cho những nhu cầu sinh hoạt của Cộng đoàn, các tượng ảnh mà trước đây Cộng đoàn đang bán sẽ được bán giảm giá 30%. Các tượng ảnh sẽ được bán sau các Thánh lễ Chúa Nhật tại phòng thánh tượng cạnh nhà xứ. Quý vị nào muốn liên hệ riêng, xin gọi cho chị Kim Trang: 0403 184 537. Vậy xin mời ông bà anh chị em ủng hộ, và nếu biết ai có nhu cầu, xin giới thiệu giúp. Xin cảm ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *