Ban Phụng Vụ Thông Báo

Kính mời quý anh chị ứng viên (mới ghi danh dịp tháng 9) Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa và Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa tham dự buổi thực tập thừa tác viên từ 1.00pm đến 2.30pm Thứ Bảy 11/11/2023 tại nhà thờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *