Ban Nhạc Nhí Orchestra Thông Báo

Thân mời các em đã sinh hoạt trong ban nhạc, cũng như các “tài năng mới”, đến tham dự buổi sinh hoạt họp mặt đầu tiên, vào lúc 4.00pm Chúa Nhật 26/2/2023 tại Hội trường cha San. All welcome.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *