Bán Lịch Công Giáo Treo Tường 2024

*UPDATED
Lịch đã được bán hết. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý ông bà anh chị em chưa mua được lịch.

Nhằm mục đích gia tăng tình liên đới và hiệp thông giữa các cộng đoàn trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne, đặc biệt là Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện, từ Chúa nhật 10/12 Cộng đoàn có bán lịch treo tường, trong đó có nội dung gồm các ngày lễ, sự kiện của các Cộng đoàn. Kính mời ông bà anh chị em hưởng ứng. Giá $5/cuốn. Liên lạc với chị Điểm 0421 213 219. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *