Bán Lịch Công Giáo Treo Tường

Xin quý ông bà anh chị em ủng hộ mua lịch Công giáo treo tường năm 2023. Lịch được bán ở cuối nhà thờ sau mỗi Thánh lễ tại Trung tâm. Liên lạc với chị Ngọc Anh: 0434 495 159 hoặc anh Thuận 0403 233 478. Chân thành cảm ơn. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *