BAN LỄ SINH THÔNG BÁO

1. Huấn Luyện Ban Lễ Sinh: Để giúp cho công việc phục vụ của các em được tốt hơn, Ban Lễ Sinh sẽ có buổi huấn luyện nâng cao cho các em. Chương trình như sau:
– Địa điểm: Hội trường cha San
– Ngày giờ: 13/8/2022 từ 4.30pm-6pm

2. Họp Phụ Huynh Ban Lễ Sinh: Để thêm sự hiểu biết và cộng tác tích cực hơn với Ban Điều Hành của Ban Lễ Sinh, kính mời quý phụ huynh Ban Lễ Sinh tham dự buổi họp:
– Địa điểm: Hội trường cha San
– Ngày giờ: 13/8/2022 lúc 4.30pm

Vậy kính mời quý vị phụ huynh lưu ý để đưa đón con em mình đúng giờ và tham dự đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *