Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô tuyển thành viên

1. Ghi danh tham gia vào Ban Lễ Sinh
– Ngày phát đơn: Thứ bảy 3/2/2024, hạn chót: Chúa Nhật 25/2/2024
– Điều kiện để tham gia: Là người Công giáo và từ 8 tuổi trở lên
– Ghi danh qua chị Diễm: 0481315981 hoặc anh Kiên: 0450 108 601 hoặc anh Khải: 0451 633 678

2. Họp phụ huynh & lễ sinh (cũ và mới)
– Ngày 9/3/2024 từ 4.30pm đến 6.30pm tại hội trường Cha San

Xin quý phụ huynh khuyến khích con cháu tham gia vào Ban Lễ Sinh của Cộng đoàn. Cám ơn phụ huynh và các bạn trẻ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *