Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô Thông Báo

Trưởng Ban Lễ Sinh kính mời quý phụ huynh và các em lễ sinh tham dự buổi họp mặt đầu năm vào lúc 4.30pm – 6.30pm Thứ Bảy 25/2/2023 tại hội trường Cha San (nhà nguyện cũ). Mục đích của buổi họp mặt là để gặp gỡ nhau trong ngày đầu năm, cảm ơn nhau, chia sẻ vui chơi, đồng thời phổ biến và phân chia công việc cho các sự kiện liên quan đến Ban Lễ Sinh trong năm 2023. Kính mong quý phụ huynh và các em sắp xếp đến tham dự. Chân thành cảm ơn và mong được đón tiếp.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *