Ban Khánh Tiết Thông Báo

Ban Khánh Tiết Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có ban điều hành mới. Trưởng ban: Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Trang; Phó ban: Anh Giuse Trương Minh Diệu. Chân thành cảm ơn chị Trang, anh Diệu và các anh chị em cộng sự đã và đang quảng đại dấn thân trong công việc phục vụ Nhà Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em dồi dào sức khỏe, lòng nhiệt thành và niềm vui hăng say trong phục vụ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *