Ban Khánh Tiết Thông Báo

Cộng đoàn chúng ta có rất nhiều sự kiện liên quan đến việc trang trí, nên rất cần đến sự chung tay giúp sức của nhiều người, đặc biệt là các anh. Vì thế Ban Khánh Tiết kêu gọi quý anh chị em ghi danh tham gia vào Ban Khánh Tiết. Vậy quý vị nào hy sinh được, xin vui lòng liên lạc với chị Trang qua số điện thoại: 0422 437 001. Xin chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *