Ban Gây Quỹ Thông Báo

Ban Gây Quỹ bán thức ăn trở lại từ Chúa Nhật 5/2/2023. Xin quý ông bà anh chị em hưởng ứng ủng hộ. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *