Ban Bảo Vệ Trẻ Em Thông Báo

Vì lợi ích an toàn cho cá nhân cũng như cho Cộng đoàn. Ban Bảo Vệ Trẻ Em tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em tích cực cộng tác với Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Cộng đoàn trong việc làm thẻ Working With Children Check. Hạn chót làm WWCC là 15/11/2023. Quý ông bà anh chị em nào cần sự trợ giúp, xin liên lạc với anh Đạo qua số phone: 0427 184 907. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *