Ban Bảo Vệ Trẻ Em Cảm Ơn

Cảm ơn các hội đoàn xóm giáo đã tích cực hưởng ứng qua việc tham dự đông đủ trong buổi họp vừa qua. Xin kêu gọi anh chị em trong các hội đoàn mà được yêu cầu phải có Working With Children Check (WWCC), Police Check, xin vui lòng sớm thực hiện.

Lưu ý:
– Đây là yêu cầu của Chính Phủ cũng như của Tổng Giáo Phận
– Hạn chót cho việc làm WWCC và Police Check là 15/11/2023

Tha thiết mời gọi ông bà anh chị em cùng tích cực cộng tác với Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *