BAN BẢO TRÌ THÔNG BÁO

Ban Bảo Trì Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang kêu gọi ông bà anh chị em tham gia Ban Bảo Trì. Ban Bảo Trì đang đảm trách những công việc rất quan trọng và nặng nề để tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đoàn sinh hoạt. Vì cộng đoàn chúng ta đang phát triển nên nhu cầu công việc bảo trì cơ sở vật chất rất nhiều, rất cần đến sự hy sinh sẻ chia của nhiều người. Vậy con tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em tham gia Ban Bảo Trì để cùng sẻ chia công việc với các anh đã và đang hy sinh, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với Cộng đoàn, nơi chúng ta đang sinh hoạt. Con tin rằng lòng quảng đại của ông bà anh chị em là nguồn khích lệ rất lớn cho anh em Ban Bảo Trì. Vậy quý vị nào có nhã ý tham gia, xin liên hệ anh Hưng qua số điện thoại: 0411 450 607.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *