Anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo

Nhân dịp ngày public holiday ̣(Queen’s birthday). Anh chị em Tân Tòng của trung tâm Hoan-Thiện tổ chức ngày họp mặt tại trung tâm, để dâng lễ tạ ơn và coi lại thành qủa đạt được trong những ngày tháng sau khi gia nhập đạo. Trong bầu không khí đầm ấm, dưới sự hướng dẫn của hai Cha Tuyên Úy, anh chị em đã chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua và những thành qủa có được. Xin coi phần chia sẻ trong video dưới đây.
Trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm, anh chị em đã nhất trí chọn ngày Queen’s birthday làm ngày họp mặt cho tất cả anh chị em Tân Tòng cũ và mới để cùng gặp gỡ, chia sẻ và dâng lời tạ ơn.
===========================================================================================
♦ Video ngày anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo – 12-06-2017
Anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo - 12-06-2017