Anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo

Nhân dịp ngày public holiday ̣(Queen’s birthday). Anh chị em Tân Tòng của trung tâm Hoan-Thiện tổ chức ngày họp mặt tại trung tâm, để dâng lễ tạ ơn và coi lại thành qủa đạt được trong những ngày tháng sau khi gia nhập đạo. Trong bầu không khí đầm ấm, dưới sự hướng dẫn của hai Cha Tuyên Úy, anh chị em đã chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua và những thành qủa có được. Xin coi phần chia sẻ trong video dưới đây.
Trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm, anh chị em đã nhất trí chọn ngày Queen’s birthday làm ngày họp mặt cho tất cả anh chị em Tân Tòng cũ và mới để cùng gặp gỡ, chia sẻ và dâng lời tạ ơn.
===========================================================================================
♦ Video ngày anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo – 12-06-2017
Anh chị em Tân Tòng trung tâm Hoan-Thiện 2014-2017 họp mặt và chia sẻ từ ngày gia nhập đạo - 12-06-2017

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...