Thơ Tuần XXIX Thường Niên, Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Kiên tin.
Dẫu đời có nghiệt ngã cùng ngươi,
Có so đo tính toán thiệt lời
Cứ kèo nài ỉ ôi năn nỉ,
Quấy rầy hoài cho quách cho rồi.
Với Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn.
Tình thương nhân ái chẳng khi vơi.
Lẽ nào chối từ người công chính,
Chẳng minh oan kẻ thuộc về Người.
Hãy kiên tin cầu được, tìm thấy.
Kiên nhẫn nài Ngài sẽ đáp lời.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *