Phục Vụ

Rửa Tội

Baptism (1)
Trẻ em: tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy cuối tháng. Xin vui lòng nộp đơn cho Cha tuyên úy trước ngày cử hành bí tích.
Người lớn: tổ chức mỗi năm một lần vào dịp lễ Phục Sinh. Cần tham dự khóa Tìm Hiểu Giáo Lý Công Giáo.
Đơn xin lãnh bí tích Thánh Tẩy tại đây

Giải Tội

Reconciliation (1)
Ngày thường: cử hành nửa giờ sau Thánh Lễ, xin vui lòng báo cho Cha Chủ Tế trước Thánh Lễ.
Thứ bẩy: cử hành từ 10 tới 11 giờ sáng hoặc bất cứ lúc nào thuận tiện. Xin gọi điện thoại trước.

Mình Thánh Chúa

Eucharist (1)
Là của lễ hy sinh, và để ban Mình Máu Người trong hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, và kết hợp chúng ta trong

Thêm Sức

Confirmation (1)
Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn, liên kết mật thiết với Hội Thánh và làm chứng cho Chúa Kitô.

Xức Dầu Thánh

Anointing (1)
Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

Hôn Phối

Matrimony (1)
Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội thánh, cùng ban ơn cho họ sống xứng đáng nghĩa vụ.

Dạy Tiếng Việt

Teach1
Chúng tôi dạy cho các em giao tiếp một cách chính xác và hiệu quả để đạt được một trình độ tốt trong tiếng Việt.

Tường Tưởng Nhớ

rip (1)
Dịch vụ này cung cấp cho gia đình và bạn bè với một nơi để gần gũi và tưởng nhớ người thân đã qua đời. Xin liên lạc với Cha xứ để thêm chi tiết.