VIDEO: RƯỚC KIỆU, DÂNG HOA & THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO – HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV, 1.00PM | 14/5/2022

Do điều kiện thời tiết nên mạng internet ngoài trời không được ổn định, mong quý ông bà anh chị em thông cảm.

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.