Video – Phóng sự ngắn trong đêm ca nhạc "Ngôi Lời Giáng Thế" 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện

Phóng sự ngắn trong đêm ca nhạc “Ngôi Lời Giáng Thế” 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
 Phóng sự ngắn trong đêm ca nhạc