VIDEO: LỄ KHAI MẠC THÁNG HOA 2022, CHÚA NHẬT 1/5/2022

Vì lý do kỹ thuật về đường truyền internet nên video clip không được hoàn chỉnh từ phần đầu, mong sơ Hải, đội dâng hoa, đội trống cùng quý ông bà anh em thông cảm. Ban Truyền Thông sẽ cố gắng edit một clip múa dâng hoa hoàn chỉnh riêng gửi đến quý ông bà anh chị em sau.

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.