GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THÁNH MÁCTA, 7.40AM | 29/7/2020

Link Youtube

1 reply
  1. Minh Hoang
    Minh Hoang says:

    Từ bình minh con dâng lời cảm tạ Chúa , nguyện Chúa thương đến nhân loại chúng con mà ban cho cơn đại dịch chóng qua.
    Con Xin cầu nguyện cho LH Phêrô Nguyễn Tường Tam vừa được Chúa gọi về nhà Cha .

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *