THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN

– Thời gian: 7.00pm Thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2022
– Địa điểm: Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173

Kính mời ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự Thánh lễ để cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phaolô Maria.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *