Video – Phỏng vấn Cha Tuyên uý Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và Ông Chủ tịch Antôn Trương Tấn Phát về Đại lễ Khánh Thành Nhà Thờ TTTM La Vang vào Thứ Bảy 22/2/2020

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *