Hình Ảnh – Thánh lễ Cầu nguyện & Phát tang Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San, Thứ Năm 17/10/2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.