Hình Ảnh: Thánh lễ Kỷ niệm 30 năm Linh mục của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất 29/12/2019 – Photo: Nam Võ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.